Recent Content by Khúc Thành Thắng

  1. Các mẫu hình phân tích
  2. Khúc Thành Thắng
  3. lợi ích của việc ăn yến mạch và bột yến mạch
  4. Ý nghĩa quan trọng nhất của mối quan hệ giữa khối lượng và giá trong phân tích kỹ thuật đầu tư CP
  5. Hướng dẫn cách dùng chỉ báo TDI – Traders Dynamic Index đa năng và code cài đặt
  6. 5 MẪU MÔ HÌNH GIÁ ĐẢO CHIỀU MÀ TRADER NÊN BIẾT
  7. Cẩn trọng với bull-trap!
  8. Khúc Thành Thắng