Khúc Thành Thắng's Recent Activity

  1. Khúc Thành Thắng đã đăng chủ đề mới.

    Các mẫu hình phân tích

    Mục tiêu ngắn hạn của một số cổ phiếu ngân hàng theo kịch bản các mẫu hình Harmonic Trader $BID vùng 30.5-31 Bearish Bat Pattern $VCB...

    Diễn đàn: Kết nối đam mê

    18/2/20 lúc 08:43